• ما از روز شنبه الی چهار شنبه ساعت 9 صبح الی 14 عصر پاسخگوی تماس تلفنی خواهیم بود. خارج از آن از طریق ارسال تیکت با ما در تماس باشید
 • 01154210629

آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی

 

ماده 1- به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستند سازی فعالیت های اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا و یا ارایه دهنده خدمت، مکلفند به تناسب از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هردو، برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در تبصره 1 ماده 15 ق.ن.ص و ضوابط و مقررات این آیین نامه استفاده نمایند.

ماده 2- صندوق های مکانیزه فروش ( یا نرم افزارهای تهیه شده به این منظور) مخصوص واحدهای صنفی ارایه دهنده کالا یا خدمات، باید حداقل دارای توانایی‌های زیر باشند:

 • نام و نشانی واحد صنفی و تاریخ صدور در قبض ( یا فاکتور) مخصوص مشتری درج شود.
 • مشخصات کامل کالای فروخته شده در قبض مخصوص مشتری درج شود ( شامل نام کالا، قیمت واحد و کل، وزن یا حجم یا متراژ یا ... و همچنین مشخصات کیفی مانند درجه یک یا درجه دو یا درجه سه(
 • مشخصات کامل خدمت ارایه شده به مشتری در قبض درج شود.
 • زیر قبض مخصوص مشتری تلفن رسیدگی به شکایات درج شود.
 • دستگاه یا برنامه نرم افزاری تهیه شده باید به گونه ای باشد که مامور فروش یا فرد صنفی به هیچ وجه توانایی دخل و تصرف در اطلاعات وارده را نداشته باشد.
 • توانایی گزارش دهی داشته باشد.
 • قابلیت نصب نرم افزارهای مور نظر وزارت بازرگانی را داشته باشد.

ماده 3- دستگاه های توزین دیجیتالی باید دارای مشخصات زیر باشد:

 • حساسیت دستگاه ( حداقل وزنی که قابل اندازه گیری است ) مشخص شده و در معرض دید مشتری باشد.
  تبصره – واحدهای صنفی موظفند از دستگاه های توزینی استفاده نمایند که حسب نوع فعالیت حساسیت مورد نیاز را دارا باشد.
 • قیمت واحد کالا، وزن کالا و کل قیمت، محاسبه و در معرض دید مشتری قرار گیرد.

تبصره 1- اعلام قیمت واحد کالا توسط دستگاه توزین دیجیتالی به هیچ وجه جایگزین برچسب قیمت نیست.
تبصره 2- اعلام قیمت واحد کالا و قیمت کل به هیچ وجه جایگزین صدور فاکتور نیست. (در صورتی که دستگاه توانایی صدور قبض کتبی را داشته باشد مطابق ماده 6 این آیین نامه اقدام خواهد شد(.

 • دستگاه توزین دیجیتالی مورد استفاده در داد و ستد عمومی مشمول استاندارد اجباری بوده و باید با استاندارد ملی شماره 6589 مطابقت داشته باشند.

ماده 4-

الف – کلیه واحدهای صنفی در سراسر کشور مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش هستند.
تبصره1: حداکثر 10 درصد واحدهای صنفی هر اتحادیه، در مراکز استانها یا پیشنهاد اتحادیه مربوطه و تایید مجمع پس از تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، به مدت دوسال از شمول این ماده قانونی معاف خواهند شد.
تبصره 2: حداکثر 30درصد واحدهای صنفی هر اتحادیه، در سایر شهرهای کشور با پیشنهاد اتحادیه مربوطه و تائید مجمع پس از تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان به مدت دوسال از شمول این ماده قانونی معاف خواهند شد.

ب – کلیه واحدهای صنفی در سراسر کشور که نیاز به توزین دارند، مکلف به استفاده از ترازوی دیجیتال هستند.
تبصره1: حداکثر 10 درصد واحدهای صنفی هر اتحادیه، در مراکز استانها یا پیشنهاد اتحادیه مربوطه و تایید مجمع پس از تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، به مدت سه سال از شمول این ماده قانونی معاف خواهند شد.
تبصره 2: حداکثر 30 درصد واحدهای صنفی هر اتحادیه، در سایر شهرهای کشور با پیشنهاد اتحادیه مربوطه و تائید مجمع پس از تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان به مدت دوسال از شمول این ماده قانونی معاف خواهند شد.

 

ماده 5 – هر گونه دستکاری و یا خارج نمودن صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه های توزین دیجیتالی از پلمپ تخلف محسوب شده و با واحد صنفی متخلف طبق مقررات فصل هشتم ق.ن.ص برخورد می‌گردد.

تبصره 1: مسئولیت نظارت بر عملکرد آزمون و پلمپ دستگاه های توزین دیجیتالی به عهده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.

 

ماده6- قبوض دریافتی از افراد صنفی که از طریق دستگاه توزین دیجیتالی و یا صندوق مکانیزه فروش صادر می شود، به منزله صدور فاکتور توسط فروشنده کالا و یا ارایه دهنده خدمت تلقی می‌گردد.

تبصره: در صورت فروش کالا و یا ارایه خدمات بیش از مبلغ 10.000.000 ریال، افراد صنفی موظفند علاوه بر ارایه قبض یا فیش موضوع ماده 6 این آیین نامه نسبت به صدور فاکتور فروش نیز اقدام نمایند.

 

ماده 7- واحدهای صنفی استفاده کننده از صندوق‌های مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی در صورت تشخیص بازرسین و یا ناظران ماده 72 قانون نظام صنفی و یا به محض اطلاع از وجود نواقصی در دستگاه‌های خود موظفند بلافاصله نسبت به رفع نقص آن اقدام نمایند و تا زمان رفع عیب دستگاه می‌بایست نسبت به صدور فاکتور جهت کلیه مشتریان خود اقدام نمایند.

 

ماده8- فروش کالا و یا ارایه خدمت توسط واحدهای مزبور بدون استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی به عنوان تخلف صنفی تلقی و براساس مفاد تبصره 2 ماده 71 قانون نظام صنفی با واحد صنفی برخورد خواهد شد.

 

ماده 9- مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه های صنفی مربوط مکلف به اطلاع رسانی دقیق آموزش صنوف و ایجاد تسهیلات لازم جهت خرید دستگاه های صندوق مکانیزه فروش و یا توزین دیجیتالی افراد صنفی می‌باشد.

 

ماده 10- اتحادیه های مربوطه مکلفند آمار واحدهای صنفی تجهیز شده به صندوق مکانیزه فروش و ترازوی دیجیتال را مستمر در سایت اصناف(صفحه اطلاعات فردی و صنفی واحدهای صنفی) درج نمایند.

 

ماده 11- کمیسیون نظارت و مجامع امور صنفی هر شهرستان مکلفند از طریق کمیته و کمیسیون بازرسی خود ( موضوع بند ج ماده 49 ق.ن.ص و بند الف ماده 39 ق.ن.ص) ضمن نظارت بر روند ثبت آمار و اطلاعات اتحادیه های صنفی در سایت اصناف (موضوع ماده 10 این آئین نامه) از صحت آمار واحدهای صنفی تجهیز شده به صندوق مکانیزه فروش و ترازوی دیجیتالی اطمینان حاصل کنند.

 

ماده 12- سازمان بازرگانی استانها موظفند گزارش عملکرد اجرای آیین نامه مزبور را هر سه ماه یکبار به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نمایند.

 

ماده 13- مسئولیت حسن اجرای مفاد این آئین نامه در هر شهرستان بعهده رئیس کمیسیون آن شهرستان و در سطح استان بعهده رئیس کمیسیون مرکز استان و رئیس سازمان بازرگانی می باشد.

 

ماده 14- این آیین نامه در 14 ماده و 9 تبصره و در اجرای تبصره یک ماده 71 قانون نظام صنفی تهیه و در تاریخ 25/8/89 به تصویب وزیر بازرگانی و جایگزین آئین نامه مصوب 25/1/1386 گردید.


دیدگاه جدید

Captcha

کلمات کلیدی