• ما از روز شنبه الی چهار شنبه ساعت 9 صبح الی 14 عصر پاسخگوی تماس تلفنی خواهیم بود. خارج از آن از طریق ارسال تیکت با ما در تماس باشید
  • 01154210629

دفتر معین

 

  جزئیات یا اطلاعات تفضیلی یک حساب براحتی از دفتر کل و حساب کل قابل استخراج نیست.بنابراین از دفاتری که جنبه فرعی و کمکی دارد بنام دفتر معین جهت طبقه بندی و ثبت جزئیات یک حساب کل استفاده می‌شود.دفتر معین جزء دفاتر قانونی نیست و قانونا الزامی جهت نگهداری آن وجود ندارد و می‌تواند به صورت کارت هم نگهداری شود.

   برای هر حساب دفتر کل که شامل حسابهای متعددی است می‌توان دفاتر متعدد و یا کارتهای متعددی از حساب معین ایجاد نمود.بطور مثال دفتر معین بدهکاران که شامل حساب تفضیلی بدهکاران است و یا حساب معین موجودی نقد و بانک که در آن جهت هر حساب بانکی یک صفحه جداگانه ایجاد می‌گردد.باید توجه داشت که جمع مانده دفاتر معین هر حساب باید با مانده حساب دفتر کل همان حساب برابر باشد .

   فرم دفتر معین عینا مانند دفتر کل است بجز عنوان آن که با دفتر معین مشخص می‌شود. دفاتر معینی که معمولا شرکتها و موسسات نگهداری می‌نمایند  شامل دفاتر معین موجودی نقد و بانک،بدهکاران،اموال و بستانکاران است .دیدگاه جدید

Captcha