• ما از روز شنبه الی چهار شنبه ساعت 9 صبح الی 14 عصر پاسخگوی تماس تلفنی خواهیم بود. خارج از آن از طریق ارسال تیکت با ما در تماس باشید
  • 01154210629

میثاقها و اصول محدود کننده

 

 

میثاقها و اصول محدود کننده

  با توجه به مفروضات و اصول حسابداری که قبلا در باره آن شرح داده شد،این اصول و فرضیات همیشه و در تمامی موارد قابل اجرا نمی باشد و جهت اجرای آن یک سری محدودیت هایی وجود دارد که تا اندازه ای این اصول را تعدیل می نمایدکه اصول محدود کننده یا میثاقهای حسابداری نامیده می شوند و شامل چهار اصل محدود کننده است.

                  فزونی منافع بر مخارج ، اهمیت ، محافظه کاری  ،خصوصیات صنعت


دانلود برنامه صدور فاکتور آسانا 3 

   عقل سلیم حکم می کند که در انجام هر کاری باید منفعت و هزینه های آن سنجیده شود و در صورت بیشتر بودن سود آن کار به نسبت هزینه و خرجی که جهت رسیدن به آن صرف میشود،اقدام به انجام آن عمل نمودوضرب المثل قدیمی هست که می گویند فردی یک سکه پنج ریالی سوراخ پیدا کرد و پانزده ریال صرف لحیم کردن آن نمود تا بتواند خرجش کند که درواقع عمل نا متعارف و طبیعتا نامعقولی است.با توجه به محدودیت فزونی منافع بر مخارج،هزینه تهیه اطلاعات مالی و ثبت و طبقه بندی آن نباید از منافعی که ناشی از بکارگیری این اطلاعات است بیشتر باشدو تهیه اطلاعات مالی باید مقرون به صرفه باشد .

 

اهمیت

با توجه به اصل محدود کننده اهمیت در حسابداری ،مبالغ و اعداد و اقلامی که بنا بر وضعیت یک شرکت و گاهی گردش مالی آن و محیط و عملکرد آن ممکن است جزئی و ناچیز شمرده  شود،درمورد آنها می توان از اعمال کردن دقیق اصول حسابداری چشم پوشید. این اصول محدود کننده به این معنا نیست که  بطور مثال اقلام کم اهمیت و جزئی و با ارزش ریالی پایین به هیچ وجه ثبت نشوند اما می توان جهت دارایی های با ارزش کم،ازمحاسبه استهلاک به توجه به عمر مفید بیش از یکسال،چشم پوشی نمودو کلا ان را به حساب هزینه دوره منظور نمود .دو مثال می زنم .

  خرید یک خودنویس که با آن دفاتر موسسه را می توان نوشت ،اگرچه در زمره دارایی های شرکت است و عمر مفید آن نیز بیش از یکسال یا یک دوره مالی است،اما می توان از تسهیم بهای تمام شده آن بر عمر مفید و محاسبه استهلاک با توجه به رقم کم اهمیت خرید آن چشم پوشی نموده و کل هزینه را به حساب دوره منظور نمود.ویا در هنگام انبار گردانی کسری میزان 5 تن آهن آلات جهت انباری که ورود و خروج آهن آلات آن طی دوره بیش از 1500 تن بوده است جزئی و ناچیز و بی اهمیت تلقی میگردد زیرا اختلاف باسکول به میزان جزئی می تواند در نهایت جمع شده و چنین کسری را ایجاد کند اما همین میزان تناژ کسری برای انباری که جمعا ورود و خروج آهن آلات آن طی دوره 100 تن است با اهمیت تلقی گردیده و گزارش شده و پیگیری می شود .

 

محافظه کاری

    این اصل محدود کننده بدین معناست که در مواقعی که ابهام وجود دارد و یا در هنگام پیشبینی ها ،می بایست با حفظ محافظه کاری،درآمدها و دارایی ها کمتر از واقع و هزینه ها و بدهی ها بیشتر از واقع ارائه شود و در واقع ثبتهای حسابداری کمترین اثر بر درآمدها و بیشترین اثر را بر روی هزینه ها داشته باشد تا از ارائه نمودن سودهای غیر واقعی جلوگیری نمود و یا به زبان دیگر ثبت و شناسایی درآمدهامشکل تروسخت تر  وبا احتیاط بیشتری به نسبت ثبت هزینه ها انجام گردد. بر این اساس از میان روشهای پذیرفته شده حسابداری باید روشی انتخاب شود که درآمدها کندتر و هزینه ها سریعتر شناسایی شود و دارایی ها کمتر و بدهی ها بیشتر ارزیابی گردد. هدف از اعمال این اصل محدود کننده تاثیر آن بر فرآیند تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی است تا از اتخاذ تصمیم های نادرست جلوگیری شود.

 

 

اصل خصوصیات صنعت

   با توجه به خصوصیات و رویه های اعمال شده در صنایع مختلف،می توان در بکارگیری اصول و رویه های حسابداری، استثنائاتی قائل شد. این غیر منطقی است که جهت شرکتهای مختلفی همانند دامپروری و کشاورزی و بیمه و ساختمانی و صنعتی و خدماتی از یک رویه حسابداری ثابت بدون توجه به خصوصیات خاص آن صنعت استفاده نمود. جهت موسساتی که دارای شرایط ویژه و خاص مربوط به خود هستند می توان روشهای حسابداری خاصی جهت آنها در نظر گرفت.

 دیدگاه ها

بسیار قابل فهم و دقیق,به طریقی میتوان گفت که از این رو میتوانیم براحتی مفاهیم و مباحث درسی را یاد بگیریم .تشکر👌🏻


بسیا رعالی

دیدگاه جدید

Captcha