• ما از روز شنبه الی چهار شنبه ساعت 9 صبح الی 14 عصر پاسخگوی تماس تلفنی خواهیم بود. خارج از آن از طریق ارسال تیکت با ما در تماس باشید
  • 01154210629

دارایی های جاری(قسمت دوم)

 

 

حسابها و اسناد دریافتنی-مطالبات یا حسابها و اسناد دریافتنی یکی از مهمترین دارایی های یک موسسه است . باتوجه به اینکه بخش زیادی از فروش شرکتها و موسسات معمولا به صورت نسیه می باشد لذا این نوع مطالبات اهمیت زیادی دارد .

  بر اساس بخشنامه جدید سازمان حسابرسی ،طبقه بندی این حسابها در ترازنامه بنام دریافتنی های تجاری و غیر تجاری و زیر سرمایه گذاری های کوتاه مدت قرار می گیرد .در یادداشتهای همراه ترازنامه که در واقع به نوعی شرح و بسط اقلام مندرج در ترازنامه است ،حسابهای دریافتنی کوتاه مدت در تقسیم بندی های تجاری و غیر تجاری و همچنین اسناد و حسابهای دریافتنی تقسیم بندی شده است .


دانلود برنامه صدور فاکتور آسانا 3 

  حسابهای دریافتنی تجاری و غیر تجاری مبلغ بدهی مشتریان به شرکت است که درقبال آن سند تائید بدهی دریافت نشده است و از طریق فروش نسیه کالاو خدمات با توجه به اعتبار خریداران و مشتریان ایجاد می شود و معمولا انتظار می رود طی 30 الی 60روز به نقد تبدیل شود، که این نوع مطالبات از مهمترین مطالبات شرکتها و موسسات می باشد.

   اسناد دریافتنی تجاری و غیر تجاری مطالباتی هستند که درقبال آنها یک سند بدهی رسمی مانند چک و سفته در تائید بدهی مشتریان از آنها دریافت می گردد که معمولا یک تا سه ماه وصول آن بطول می انجامدو در صورت طولانی تر شدن وصول آن ،بر اساس عرف موجود دربازار سود تضمین شده از اینگونه مطالبات اخذ خواهد شد .

   سایر مطالبات که معمولا از عملیات تجاری شرکتها و موسسات ایجاد نمی شود، بطور مثال وامهایی که کارکنان دریافت می کنند و یا مساعده هایی که به کارکنان پرداخت می شود که جز بدهی آنها به موسسه است و یا سود های بانکی که محقق شده لیکن دریافت نشده است نیز در سر فصل سایر مطالبات طبقه بندی می شود .

  همیشه کلیه مطالبات ایجاد شده ،توسط مشتریان پرداخت نمی گردد و درصدی از مطالبات از بین می روند و پرداخت نشده باقی می ماند یا به اصطلاح سوخت می شود . جهت شفاف شدن حسابهای دریافتنی یا مطالبات ، می بایست این اقلام از حسابهای دریافتنی خارج شود . ازدو روش برای خروج اینگونه حسابها استفاده می شود این نوع حسابها یا مستقیم و پس از اطمینان از عدم وصول آنها حذف شده و از حساب مطالبات خارج شده و به حساب هزینه مطالبات سوخت شده منظور می گردد و یا با روش ذخیره گیری این امر انجام می شود.

در روش ذخیره گیری با توجه به تجربه دوره های گذشته یا میزان و درصدی از فروش (بطور مثال 3 درصد از فروش اعتباری ) و یا درصد و مبلغی از حسابهای دریافتنی بعنوان پیشبینی مطالباتی که در دوره آتی سوخت خواهد شد محاسبه گردیده و در بدهکار حساب هزینه مطالبات مشکوک الوصول و بستانکار حسابی بنام ذخیره مطالبات مشکوک الوصول که یکی از حسابهای کاهنده دارایی است منظور می گردد . در ترازنامه نیز حسابهای دریافتنی به کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول درج خواهد گردید


دیدگاه جدید

Captcha