• ما از روز شنبه الی چهار شنبه ساعت 9 صبح الی 14 عصر پاسخگوی تماس تلفنی خواهیم بود. خارج از آن از طریق ارسال تیکت با ما در تماس باشید
  • 01154210629

دارایی های جاری (قسمت چهارم)

 

پیش پرداختها

مبالغی که جهت خرید مواد اولیه و یا هزینه ها از قبیل بیمه  اموال و دارایی ها و یا هزینه اجاره پرداخت می شود که در آینده نزدیک محقق خواهد شد،بعنوان پیش پرداخت تلقی شده و در دارایی های جاری طبقه بندی می گردد.


دانلود برنامه صدور فاکتور آسانا 3 

  نباید ماهیت علی الحسابها را با پیش پرداخت اشتباه گرفت.اکثرا  تشخیص ماهیت پرداختهایی که حکم علی الحساب را دارند با پیش پرداخت ها اشتباه می شود.علی الحساب مواقعی پرداخت می شود که مقادیری کار انجام شده است اما بعلت قطعی نشدن و پایان نیافتن مراحل انجام کار و یا انتقال مالکیت آن ،جهت انجام کار و ادامه آن نیاز به مبلغی وجود دارد که در این گونه مواقع پرداخت انجام شده حکم علی الحساب را دارد بطور مثال کارگری که 20 روز کار کرده و حقوق خود را ماهیانه دریافت می کند و مقادیری وجه نیاز دارد تقاضای علی الحساب از حقوق خود را می نماید که این پرداخت حکم علی الحساب را داردو یا موسسه ای که ساخت قطعه ای به آن سفارش داده شده ،در مراحل میانی کار جهت خرید مقادیری مواد اولیه نیاز به وجه نقد دارد که در صورت پرداخت قسمتی از کل وجه،حکم علی الحساب را دارد.

  لیکن پیش پرداختها به پرداختهایی اطلاق می گردد که قبل از اینکه هزینه اتفاق بیافتد و یا خریدو انتقال مالکیت صورت پذیرد، وجه آن به طرف مقابل پرداخت می گردد . مانند پیش پرداخت ششماهه اجاره یا پیش پرداخت بیمه اتومبیل و آتش سوزی و غیره که مربوط به دوره نزدیک آتی است.

  علی الحسابها در سرفصل حسابهای دریافتنی کوتاه مدت و پیش پرداختها در سرفصل پیش پرداختها در طبقه بندی دارایی های جاری طبقه بندی می شوند.

پیش پرداختها شامل:

سفارشات مواد اولیه

سفارشات قطعات و لوازم یدکی

پیش پرداخت خرید مواد اولیه

پیش پرداختهای بیمه

پیش پرداختهای مالیاتی

پیش پرداخت اجاره

و سایر پیش پرداختها می باشد

 


دیدگاه جدید

Captcha