• ما از روز شنبه الی چهار شنبه ساعت 9 صبح الی 14 عصر پاسخگوی تماس تلفنی خواهیم بود. خارج از آن از طریق ارسال تیکت با ما در تماس باشید
  • 01154210629

بدهی های جاری (قسمت دوم)

 

مالیات پرداختنی

     برای واضح تر شدن تفاوت مالیات پرداختنی و مالیات تکلیفی با توجه به طبقه بندی این نوع مالیات ها در صورتهای مالی تعاریف ذیل بعرض می رسد:

   مالیات تکلیفی ، قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که قانون گزاروظیفه و تکلیف کسر و پرداخت آنها را طبق قانون بر عهده پرداخت کننده وجه نهاده است .بطور مثال می توان به مالیات حقوق کارکنان که می بایست قبل از پرداخت حقوق نامبردگان بر اساس ضوابط مشخص کسرو به اداره دارایی پرداخت گردد اشاره نمود.مالیاتهایی که در قراردادهای با اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون از آن قراردادها در هنگام پرداخت کسرشده و به حساب دولت واریز می شود، نیز در زمره مالیاتهای تکلیفی قراردارند.


 

انواع مالیاتهای تکلیفی بشرح زیر است:

ماده53،تبصره9 - مالیات تکلیفی اجاره املاک

مواد85و86 اصلاحی - مالیات تکلیفی حقوق

ماده102 - مالیات تکلیفی مضاربه

ماده103 - مالیات تکلیفی حق الوکاله

ماده104 - مالیات تکلیفی حق الزحمه ها

ماده107 - مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج

ماده109 - مالیات تکلیفی موسسات بیمه

ماده116 - تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی

ماده118 - مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی ومدیران تصفیه وضامن ها

ماده123 - مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال

ماده143 - مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام

مالیات عملکرد که از نامش مشخص است مربوط به عملکرد شرکت است و پس از تهیه صورت سود و زیان ومشخص شدن رقم سود خالص بر اساس ضوابط مشخص می بایست بعنوان مالیات پرداختنی محاسبه و بعنوان بدهی شناسایی و در سرفصل مالیات پرداختنی درج گردد.

سود سهام پرداختنی

   این حساب نشاندهنده تعهدات کوتاه مدت شرکت در قبال صاحبان سهام و مالکین شرکت بابت سود سهام تصویب شده در مجمع عمومی عادی می باشد.با توجه به اینکه پرداخت یک باره سود سهام به سهامداران به نقدینگی موجود جهت فعالیت عادی شرکت آسیب می رساند لذا مطالبات سهامداران بابت سود سهامشان در این حساب بعنوان بدهی شرکت به صاحبان سهام در قالب طبقه بندی سود سهام پرداختنی نگهداری و هنگام پرداخت  تدریجی به سهامداران از حساب مذکور کسر می گردد.

تسهیلات مالی

  تسهیلات از ریشه سهل به معنی آسان کردن است و بدین معنی است که بانکها با جمع آوری نقدینگی های سرگردان مردم ،آنها را به اهداف مشخص اقتصادی جهت کسب سود تزریق نموده و کارمزد و سود وام را از استفاده کنندگان ازین تسهیلات دریافت نموده و درواقع با این کار انجام امور مالی  و دسترسی به سرمایه لازم را آسانتر می نمایند .کلیه مبالغی که به صورت وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دریافت می شود در صورتی که بازپرداخت آن کوتاه مدت باشد(کمتر از یکسال)در قسمت بدهی های جاری با عنوان تسهیلات دریافتی و در صورت بلند مدت بودن بازپرداخت وام ها در قسمت بدهی های غیر جاری طبقه بندی و ثبت خواهد شد .

ذخایر

   بر اساس استاندارد شماره 4 ذخیره نوعی بدهی است که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتا قابل توجهی است . در صورتی ذخیره شناسایی می شود که واحد تجاری در حال حاضر تعهدی دارد که در نتیجه رویدادهای گذشته ایجاد شده و خروج منابع اقتصادی برای آن محتمل باشد و مبلغ تعهد به نحو اتکا پذیری قابل برآورد باشد .

   بطور مثال در صورتی که تا زمان بستن حسابها در تاریخ پایان سال مالی صورتحسابهایی از قبیل فیش برق و آب و تلفن و گاز مربوط به دوره قبل از بستن حسابها واصل و پرداخت نشده باشد ، جهت محاسبه هزینه این نوع فیشها حساب هزینه برق یا آن و غیره بصورت برآوردی بدهکار شده و طرف مقابل آن حساب هزینه های تحقق یافته و پرداخت نشده بستانکار می شود . مورد فوق مربوط به طبقه بندی بدهی های کوتاه مدت می باشد و ذخایر بدهی های بلند مدت همانند ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان در قسمت بدهی های غیر جاری توضیح داده خواهد شد .

 


دیدگاه جدید

Captcha