• ما از روز شنبه الی چهار شنبه ساعت 9 صبح الی 14 عصر پاسخگوی تماس تلفنی خواهیم بود. خارج از آن از طریق ارسال تیکت با ما در تماس باشید
  • 01154210629

محاسبه نهایی سود

 

موجودی کالای پایان دوره چگونه محاسبه می شود ؟

    معمولا در پایان دوره مالی هر واحد تجاری برای اینکه در محاسبات صورت سود و زیان بتواند بهای تمام شده کالایی که فروخته شده را محاسبه نماید ، می بایست میزان و مبلغ موجودی پایان دوره را مشخص کند. لذا برای مشخص نمودن موجودی آخر دوره عملیاتی انجام می گردد و بر اساس یک سری ضوابط مشخص موجودی های کالای موسسه شمارش می گردد که به آن " انبار گردانی " می گویند .


  اگر وارد مقوله انبار گردانی شویم می توان ساعتها در خصوص آن بحث  و اعلام نظر نمود که از حوصله آموزش ما خارج است . اما بطور خلاصه می توان گفت که پس از تعیین " کمیته شمارش " که عالیترین کمیته تصمیم گیرنده عملیات انبار گردانی است که شامل نمایندگان هیئت مدیره و بازرس قانونی و مدیران واحد  است فردی به عنوان " هماهنگ کننده کمیته شمارش" تعیین و معرفی می شود سپس تاریخ و روز و ساعت شروع و پایان عملیات انبار گردانی و همینطور گروههای شمارشگر هر گروه شامل 2 نفر ثبات و شمارشگر  و برنامه شمارش انبارهای مختلف و سایر ضوابط حاکم بر عملیات را در برنامه جامعی بنام "دستورالعمل شمارش موجودی های پایان دوره شرکت X " تهیه نموده و به کلیه واحدها دو هفته قبل ازشروع عملیات ابلاغ می نماید .

   کار شمارشگر ها شمردن تعداد فیزیکی موجودی ها و اعلام آن به ثبات و کار ثبات ثبت تعداد شمرده شده بر روی برگه های شمارش که قبلا تهیه و توسط انباردار بر روی کالاها الصاق گردیده میباشد .در صورت وجود مغایرت در تعداد موجودی شمارش شده با موجودی ثبت شده در کارت انبار که توسط هماهنگ کننده و بازرس صورت می پذیرد ، موجودی با حضور انباردار شمارش نهایی شده و این شمارش مورد قبول خواهد بود . در صورتی که در شمارشهای نهایی تعداد اقلام شمارش شده کمتر از تعداد ثبت شده در کارت انبار باشد ، مغایرت موجود بعنوان " کسری انبارگردانی " و در صورت بیشتر بودن تعداد موجودی شمارش شده ازتعداد موجودی ثبت شده در کارت انبار " اضافات انبارگردانی" نامیده می شود که در هر صورت انبار دار مسئول آن است .

  پس از ثبت نهایی تعداد واقعی موجودی پایان دوره که شمارش و مشاهده عینی گردیده است این موجودی ها با روشهای مورداستفاده موسسه در قیمت گذاری(اولین وارده یا اولین صادره و یا میانگین )قیمت گذاری شده و بعنوان بهای تمام شده کالای پایان دوره مشخص می گردد . خلاصه کلام اینکه برای مشخص شدن بهای کالای پایان دوره ،موجودی های پایان دوره شمارش میشود و قیمت گذاری شده و از قیمت تمام شده کالای آماده برای فروش کسر می شود تا بهای واقعی کالای فروش رفته محاسبه شود .

 

سود ناخالص

  سود نا خالص سودی است که یک موسسه بعد از کسر هزینه های مربوط به تولید و یا خرید خدماتش از کل فروش  بدست می آورد و در واقع کارآمدی نیروی کار و تجهیزات یک موسسه را نشان می دهد در بخشهای آینده در مبحث نسبتهای مالی در خصوص نقش سود ناخالص در تجزیه و تحلیل فعالیت یک موسسه بیشتر توضیح خواهم داد.

هزینه های غیر عملیاتی

   هزینه هایی هستند که با نوسان قیمت تغییر نمی کنند و به تعبیری هزینه های ثابتی هستند که با کم و زیاد شدن میزان تولید تغییر نمی کنند و مربوط به عملیات اصلی شرکت نیست . همانند هزینه حتی حقوق بخش غیر تولیدی و هزینه های تبلیغات و فروش و هزینه های بیمه و اجاره و تحقیق و غیره که از مجموع آنها هزینه های غیر عملیاتی بدست می آید .

سود خالص

   پس از کسر هزینه های غیر عملیاتی ازسود ناخالص ، سود خالص قبل از کسر مالیات و پس کسر مالیات ، سود خالص پس از کسر مالیات که سود نهایی موسسه است بدست می آید .

 

چرا همه هزینه ها را یکجا از کل درآمد کسر نمی کنیم ؟

  همانطور که در بخشهای قبلی گفتیم کار حسابدار، دادن اطلاعات مالی بطور شفاف و ساده به تصمیم گیرندگان مالی است به نحوی که این اطلاعات در تصمیم های متخذه تاثیر گذارباشد . با تفکیک هزینه ها  به عملیاتی و غیر عملیاتی ، تصمیم گیرندگان مالی نقاط قوت و ضعف عملکرد واحد های تولیدی و غیر تولیدی زیر نظر خود را تا حدود زیادی از طریق تجزیه و تحلیل هزینه های طبقه بندی شده می توانند بدست بیاورند . بطور مثال واحدی که هزینه های حقوق واحد های غیر عملیاتی آن نصف سود ناخالص مجموعه را می بلعد می بایست در تعداد و هزینه  کارکنان غیر تولیدی آن و روشهای اداره موسسه تجدید نظر نمود .

 


دیدگاه جدید

Captcha