مطالب آموزشی


حقوق صاحبان سهام (قسمت دوم)

60 محمد حسین صفایی 1395/11/25 11:26:18

 

افزایش سرمایه در جریان

  در صورتی که در طی سال مالی مورد گزارش ، سرمایه شرکت بر اساس تصویب مجمع عمومی فوق العاده از محل درآمدهای نقدی و مطالبات سهامداران افزایش یابد و مراحل اداری ثبت سرمایه در جریان باشد،این مبلغ در سر فصل"افزایش سرمایه در جریان" در طبقه بندی حقوق صاحبان سهام نشان داده می شود .

 

صرف سهام

  در ایران ارزش اسمی هر سهم برابر با هزار ریال یا صد تومان است که بطور معمول با ارزش سهم در بازار تفاوت دارد در صورتی که بهای ارزش بازار سهام بیشتر از ارزش اسمی باشد تفاوت حاصله را صرف سهام و در صورتی که بهای ارزش بازار کمتر از ارزش اسمی باشد آن را کسر سهام می نامند . هنگامی که شرکت سهام خود را در بازار بیشتر از ارزش اسمی عرضه نموده و بفروش می رساند مابه التفاوت بعنوان صرف سهام بعنوان قسمتی از حقوق صاحبان سهام در ترازنامه منعکس می گردد . طریقه فروش و مقررات مربوط به فروش سهام و موارد مرتبط با صرف سهام در ماده 160قانون تجارت توضیح و تشریح شده که در صورت لزوم می توان مراجعه نمود .


ادامه مطلب...

حقوق صاحبان سهام (قسمت اول)

61 محمد حسین صفایی 1395/11/20 09:51:24

حقوق صاحبان سهام

 

حقوق صاحبان سهام نشاندهنده علایق و مالکیت صاحبان یک واحد تجاری نسبت به دارایی های آن واحد است که در واقع از کسر بدهی های واحد تجاری از دارایی های آن بدست می آید. به حقوق صاحبان سهام "ارزش ویژه " نیز اطلاق می شود.

حقوق صاحبان سهام شامل اقلام زیر است :

سرمایه قانونی

افزایش سرمایه

صرف سهام

اندوخته قانونی

سایر اندوخته ها

سود و زیان انباشته

سهام خزانه

مازاد تجدید ارزیابی موجودی ها


ادامه مطلب...

بدهی های غیر جاری

61 محمد حسین صفایی 1395/11/17 10:59:54

 

بدهی های غیر جاری

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

  با توجه به تفکیک بدهی ها از نظر زمان سررسید جهت پرداخت آن،سررسید پرداخت حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ، بیش از یکسال و یک دوره مالی است .تفکیک بدهی ها با توجه به زمان سررسید آنها اهمیت زیادی جهت صاحبان موسسه دارد زیرا آنها را نسبت به زمان پرداخت این نوع بدهی ها آگاه می کند تا با آمادگی جهت پرداخت به موقع اینگونه بدهی ها،بتوانند اعتبار مالی موسسه را بهبود ببخشند تا بتوانند در آینده از اعتبار کسب شده به خوبی مجددا استفاده نمایند .


ادامه مطلب...

بدهی های جاری (قسمت دوم)

99 محمد حسین صفایی 1395/10/12 09:59:26

مالیات پرداختنی

     برای واضح تر شدن تفاوت مالیات پرداختنی و مالیات تکلیفی با توجه به طبقه بندی این نوع مالیات ها در صورتهای مالی تعاریف ذیل بعرض می رسد:

   مالیات تکلیفی ، قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که قانون گزاروظیفه و تکلیف کسر و پرداخت آنها را طبق قانون بر عهده پرداخت کننده وجه نهاده است .بطور مثال می توان به مالیات حقوق کارکنان که می بایست قبل از پرداخت حقوق نامبردگان بر اساس ضوابط مشخص کسرو به اداره دارایی پرداخت گردد اشاره نمود.مالیاتهایی که در قراردادهای با اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون از آن قراردادها در هنگام پرداخت کسرشده و به حساب دولت واریز می شود، نیز در زمره مالیاتهای تکلیفی قراردارند.


ادامه مطلب...

بدهی های جاری (قسمت اول)

143 محمد حسین صفایی 1395/10/07 15:09:35

با توجه به اینکه توضیحات اقلام سمت راست تراز نامه یعنی دارایی ها در قسمتهای قبلی عنوان گردید ، در این قسمت به شرح و توضیح قسمت چپ تراز نامه یعنی "بدهی و سرمایه" می پردازیم .

 

بدهی چیست؟

    به زبان ساده اگر فردی از کسی پولی قرض بگیرد ،بدهی ایجاد می شود .بنا بر تعریف استاندارد و آکادمیک ، بدهی تعهدی است که بواسطه آن تعهد ،منافع اقتصادی کسب شده توسط واحد تجاری  که می تواند ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته باشد ، می باید انتقال یابد به زبان دیگر بدهی ها حقوق و علایق افراد غیر مالک نسبت به دارایی های یک واحد اقتصادی است .


ادامه مطلب...

دارایی های غیر جاری (قسمت دوم)

400 محمد حسین صفایی 1395/07/13 11:31:45

 

دارایی های ثابت مشهود

   به دارایی هایی اطلاق می شود که موجودیت عینی داشته و در روال عادی واحد تجاری بطور موثر استفاده شود و عمر نسبتا طولانی داشته باشد و دارای منافع آتی قابل اندازه گیری باشد و به قصد فروش یا سرمایه گذاری خریداری نشده باشد همانند ساختمان ،زمین،ماشین آلات،تجهیزات،وسایل نقلیه،اثاثیه و منصوبات و ابزارآلات.

تعریف اولیه استهلاک - با توجه به اینکه در این مبحث با این اصطلاح زیاد روبرو خواهیم شد اگرچه در آینده بیشتر راجع به آن توضیح خواهیم داد لیکن تعریف اولیه استهلاک دارایی ها بشرح زیر است:

عمر مفید یا عمر اقتصادی یک دارایی زمانی است که انتظار می رود آن دارایی توسط واحد تجاری مورد بهره برداری قرار گیرد و بازیافت بهای تمام شده آن دارایی بر اساس مبنای سیستماتیک  و معقول ،استهلاک نام دارد .


ادامه مطلب...

دارایی های غیر جاری (قسمت اول)

657 محمد حسین صفایی 1395/07/04 11:52:41

 

دارایی های غیر جاری – با توجه به تعاریفی که جهت دارایی‌های جاری در قسمت اول بخش دارایی‌های جاری ارائه گردید،کلیه دارایی‌هایی را که نمی‌توان آنها را در سر فصل دارایی‌های جاری طبقه بندی نمود، یعنی انتظار نمی‌رود که در طی یک دوره مالی قابلیت تبدیل شدن به نقد را داشته باشد و یا تبدیل به کالا شده، بفروش رسیده و وجه آن دریافت گردد، دارایی‌های غیر جاری نامیده می‌شود. سرمایه گذاری‌های بلندمدت و دارایی های نامشهود و دارایی های ثابت مشهود و سایر دارایی‌ها در این طبقه بندی‌قرار می‌گیرند.


ادامه مطلب...

دارایی های جاری (قسمت چهارم)

398 محمد حسین صفایی 1395/06/07 12:31:12

پیش پرداختها

مبالغی که جهت خرید مواد اولیه و یا هزینه ها از قبیل بیمه  اموال و دارایی ها و یا هزینه اجاره پرداخت می شود که در آینده نزدیک محقق خواهد شد،بعنوان پیش پرداخت تلقی شده و در دارایی های جاری طبقه بندی می گردد.


ادامه مطلب...

دارایی های جاری (قسمت سوم)

395 محمد حسین صفایی 1395/05/24 13:03:51

 

موجودی مواد و کالا-به دارایی های مشهودی اطلاق می شود که در روند عادی فعالیت شرکت یا برای فروش خریداری شده و نگهداری می شوند و یا در تولید کالا ها و خدمات استفاده می شوند و یا تولید شده و جهت فروش ارائه خواهند شد .این گونه موجودی ها با توجه به اینکه انتظار می رود طی یک سال مالی یا چرخه عملیات مصرف شوند و یا بفروش برسد ، در دسته دارایی های جاری طبقه بندی می شوند.


ادامه مطلب...

دارایی های جاری(قسمت دوم)

480 محمد حسین صفایی 1395/05/17 13:53:32

 

حسابها و اسناد دریافتنی-مطالبات یا حسابها و اسناد دریافتنی یکی از مهمترین دارایی های یک موسسه است . باتوجه به اینکه بخش زیادی از فروش شرکتها و موسسات معمولا به صورت نسیه می باشد لذا این نوع مطالبات اهمیت زیادی دارد .

  بر اساس بخشنامه جدید سازمان حسابرسی ،طبقه بندی این حسابها در ترازنامه بنام دریافتنی های تجاری و غیر تجاری و زیر سرمایه گذاری های کوتاه مدت قرار می گیرد .در یادداشتهای همراه ترازنامه که در واقع به نوعی شرح و بسط اقلام مندرج در ترازنامه است ،حسابهای دریافتنی کوتاه مدت در تقسیم بندی های تجاری و غیر تجاری و همچنین اسناد و حسابهای دریافتنی تقسیم بندی شده است .


ادامه مطلب...

دارایی های جاری (قسمت اول)

463 محمد حسین صفایی 1395/05/17 09:57:40

دارایی های جاری

   هدف از طبقه بندی دارایی ها مندرج در استانداردهای حسابداری شماره 14 ،ارائه معیارهای تقریبی از توانایی واحد تجاری در انجام دادن فعالیتهای روزمره بدون مواجه شدن با مشکلات مالی است که در واقع قدرت نقدینگی واحد تجاری باشد.

    وجوه نقد و بانک -  شامل کلیه وجوهی که متعلق به موسسه است شامل وجوه موجود در صندوق ،وجوه تنخواه گردانهاو وجوه نقد نزد بانکها می باشد. اگرچه در حال حاضر بعلت امنیت و سهولت و دقت بیشتر اکثر عملیات دریافت و برداشت از طریق سیستم بانکی صورت می پذیرد.چکهای بانکی مانده در حساب بانک که در انتظار وصول می باشد و همچنین ارزهای خارجی موجود نیز چه در حسابهای ارزی و چه در صندوق در طبقه بندی وجه نقد و بانک قرار می گیرد. اگرچه مرسوم است که کلیه تنخواه ها در انتهای دوره مالی تسویه شده و موجودی آنها به حساب موسسه واریز شود و به اصطلاح حسابدارها مانده تنخواه گردانها صفر شود،لیکن ممکن است که جهت مخارج ضروری مقادیری تنخواه در نزد تنخواه دار بماند.


ادامه مطلب...

کار با کنترل لایه بندی StackPanel

357 رامین علیرضایی 1395/05/15 23:30:36

در این درس به آموزش کنترل لایه بندی دیگری به نام StackPanel خواهیم پرداخت، که امکان مرتب سازی کنترلها را از بالا به پایین میدهد و یا با تعیین جهت مرتب سازی به صورت افقی امکان چیدمان کنترلها را در کنار هم فراهم میکند.


ادامه مطلب...

کار با کنترل لایه بندی گرید(Grid)

398 رامین علیرضایی 1395/05/09 12:15:50

در این قسمت می‌خواهیم به نحوه و چگونگی پردازش قرارگیری عناصر بصری در برنامه‌های UWP بپردازیم.

برای این منظور چندین کنترل در نظر گرفته شده است. در مثالهای دروس قبل، برنامه‌ها بسیار ساده بودند و شما را با چالش نحوه نمایش عناصر در ابعاد مختلف صفحه نمایش درگیر نمی‌کردند. اما در این قسمت با قابلیت جدیدی در طراحی برنامه‌های ویندوزی آشنا می‌شوید.


ادامه مطلب...

دارایی ها

371 محمد حسین صفایی 1395/05/03 14:24:52

 

دارایی ها

 

   تعاریف مختلفی جهت دارایی عنوان شده است . بطور کلی دارایی،منبع اقتصادی و آن چیزی است که فرد یا واحد و بنگاه اقتصادی در مالکیت و تعلق خود دارد که در اثرفعالیت های اقتصادی و یا رویدادهای گذشته بدست آمده است و انتظار می رود که در آینده منافع اقتصادی و ارزش پولی را عاید فرد یا بنگاه اقتصادی نماید. تعاریف دیگری نیز وجود دارد از قبیل "هرچیزی که به شما پولی برساند دارایی شماست" یا "اموال و حقوقی که ارزش پولی دارند دارایی نامیده می شود".


ادامه مطلب...

ترازنامه و صورت سود و زیان چیست؟

3893 محمد حسین صفایی 1395/04/27 14:43:34

ترازنامه و صورت سود و زیان چیست؟

ترازنامه

  همانگونه که قبلا عنوان شد اطلاعات مالی پس از شناسایی و ثبت و طبقه بندی در قالب گزارش مالی در اختیار تصمیم گیرندگان مالی قرار می گیرد. تراز نامه و یا بیلان یکی از مهم ترین این گزارشهاست که وضعیت دارایی ها و بدهی ها و سرمایه یک واحد تجاری را در یک زمان مشخص نشان می دهد.


ادامه مطلب...

معادله اصلی حسابداری و سرفصل های آن

504 محمد حسین صفایی 1395/04/22 09:54:34

 

معادله اصلی حسابداری و سرفصل های آن

 

   حسابداری دو طرفه یا دوبل به این معنی است که یک ثبت در حسابداری در دو قسمت یا دو طرف تراز اثر گذار است و در واقع ثبت هر رویداد مالی قابل ثبت،طی دو تراکنش انجام می گیرد که نتیجه آن تراز شدن معادله اصلی حسابداری است :

                                دارایی   =     بدهی    +    سرمایه 


ادامه مطلب...

میثاقها و اصول محدود کننده

592 محمد حسین صفایی 1395/04/06 12:53:04

 

میثاقها و اصول محدود کننده

  با توجه به مفروضات و اصول حسابداری که قبلا در باره آن شرح داده شد،این اصول و فرضیات همیشه و در تمامی موارد قابل اجرا نمی باشد و جهت اجرای آن یک سری محدودیت هایی وجود دارد که تا اندازه ای این اصول را تعدیل می نمایدکه اصول محدود کننده یا میثاقهای حسابداری نامیده می شوند و شامل چهار اصل محدود کننده است.

                  فزونی منافع بر مخارج ، اهمیت ، محافظه کاری  ،خصوصیات صنعت


ادامه مطلب...

بررسی ساختار XAML و معرفی فضاهای نام

256 رامین علیرضایی 1395/04/04 20:48:36

در این درس می‌خواهیم کدهایی را که در بخش بالایی فایل Mainpage.xaml (تمرین درس 4) به صورت خودکار در هنگام ایجاد فایل به وجود آمده‌اند را بررسی کنیم.

    
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:local="using:HelloWorld"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
mc:Ignorable="d"


ادامه مطلب...

اصول حسابداری

699 محمد حسین صفایی 1395/03/30 17:11:25

 

اصول حسابداری

  اصول حسابداری یک سلسله قواعد و اصول کلی است که کلیه حسابداران به عنوان الگوی انجام کار خود در طی کلیه مراحل حسابداری استفاده می نمایند.این اصول و ضوابط توسط عده ای از حسابداران خبره و اهل فن در هر کشور پس از بررسی های فراوان تدوین می شود و مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق حسابداران متخصص می باشد.همانطور که قبلا اشاره شد وظیفه تدوین این اصول را در ایران سازمان حسابرسی بعهده گرفته است.

  بر اساس بند چهار تبصره دو ماده واحده مصوب  1362/10/5 تدوین اصول و ضوابط فنی قابل قبول حسابداری و حسابرسی  جز وظایف سازمان حسابرسی تعیین گردیده است که از طریق انتشار استانداردهای بررسی و پذیرفته شده،این اصول را به جامعه عرضه می دارد و معمولا بوسیله الزام از طریق سازمانهای مربوطه از قبیل دارایی و بیمه و بورس و غیره اجرای آن را در جامعه جاری می سازد.

   اگر هر حسابدار مطابق سلیقه و تمایل شخصی خود اقدام به انجام عملیات مالی و حسابداری از قبیل ثبت و تلخیص و طبقه بندی اطلاعات نماید،اطلاعات ثبت شده قابلیت مقایسه با اطلاعات سایر موسسات و شرکتها را نخواهد داشت و طبیعتا به تعداد حسابداران موجود فرم و طبقه بندی اطلاعات مالی خواهیم داشت به همین دلیل است که جهت انجام عملیات مالی نیاز به دستورالعمل ها و ضوابط مشخصی است که به این ضوابط و راهکارها،اصول حسابداری می گویند.

 

اصل بهای تمام شده تاریخی  -  اصل تطابق هزینه ها با درآمد ها  -  اصل تحقق درآمد  -  اصل افشاء

 

 


ادامه مطلب...

فرضیات حسابداری

455 محمد حسین صفایی 1395/03/25 18:34:10

 مفروضات حسابداری

 

   برای شروع به کار حسابداری باید یک سری پیش فرض وجود داشته باشد تا بتوان به نحو احسن کار حسابداری را انجام داد. بطور مثال اگر ما این پیش فرض را نداشته باشیم که عمر واحد تجاری کوتاه نیست و موسسه مدت زمان طولانی به کار خود ادامه می‌دهد، کار ثبت و طبقه بندی و کلیه عملیات حسابداری برای یک دوره مالی بی‌فایده بنظر می‌رسد .باید گفت که عدول از فرضیات حسابداری حتی استثنائا مجاز نمی‌باشدبطور مثال تصور صورت های مالی که واحد پولی مشخصی ندارد و یا صورت سود و زیانی که زمان مشخص و معینی ندارد غیر ممکن است.

 

فرض تفکیک شخصیت

  با این فرض به هر موسسه و یا شرکت با نگاهی مستقل بعنوان یک شخصیت مستقل تجاری نگریسته می‌شود.فعالیت های مالی آن با توجه به شخصیت مستقلش از شخصیت مالی مالکان و صاحبان آن بررسی و تجزیه تحلیل می‌شود. این تجزیه تحلیل از سایر فعالیت های مالک یا صاحبان موسسه تفکیک شده و جداگانه مورد قضاوت و بررسی قرار گرفته می‌شود . بطور مثال اگر فردی دارای چهار شرکت است شخصیت هر شرکت از لحاظ مالی جداگانه و به تفکیک مورد بررسی و قضاوت قرارمی‌گیرد  وهیچ یک از اموال شخصی مالک موسسه در دارایی های شرکت ثبت نمی‌شود.بطور مثال اگرچه فردی مالک یک موسسه و شرکت است اما نمی‌تواند هزینه آب و برق منزل شخصی اش را از طریق شرکت متعلق به خود پرداخت نمایدزیرا موسسه شخصیت مالی جدای از شخصیت مالی مالک و صاحب آن دارد .

 

 


ادامه مطلب...

مفاهیم اصلی حسابداری

445 محمد حسین صفایی 1395/03/23 17:46:07

جهت انجام هر کاری می‌بایست یک سری ابزارها و مفاهیم و باید ها و نبایدها و اصول وجود داشته باشد تا انجام آن کار هدفمند ودرست  باشد.بطور مثال در صورتی که بخواهیم یک چهار پایه چوبی ساده بسازیم به یک سری ابزار از قبیل چکش و میخ کش و اره نیازمندیم و یک سری اصول محدود کننده وجود دارد مثلا نمی‌شود چهارپایه را خیلی مرتفع یا خیلی کوتاه ساخت و نباید چهار پایه لق بزند . به یکسری مواد اولیه از قبیل چوب و تخته و میخ و چسب  نیازمندیم و یکسری معیارها از قبیل استفاده از ابزار استاندارد شده همانند متر و گونیا نیاز خواهیم داشت. بنابر این جهت شروع کار حسابداری نیز به یک سری مفاهیم اصلی نیاز است که این مفاهیم تعریف شده و استاندارد شده است که به طور خلاصه و به زبان ساده بشرح آن می‌پردازیم.

 مفاهیم اصلی حسابداری شامل یک سری مفروضات،اصول،خصوصیات اطلاعات مالی و اصول محدود کننده می‌باشد.


ادامه مطلب...

دفتر معین

518 محمد حسین صفایی 1395/03/23 17:40:27

  جزئیات یا اطلاعات تفضیلی یک حساب براحتی از دفتر کل و حساب کل قابل استخراج نیست.بنابراین از دفاتری که جنبه فرعی و کمکی دارد بنام دفتر معین جهت طبقه بندی و ثبت جزئیات یک حساب کل استفاده می‌شود.دفتر معین جزء دفاتر قانونی نیست و قانونا الزامی جهت نگهداری آن وجود ندارد و می‌تواند به صورت کارت هم نگهداری شود.

   برای هر حساب دفتر کل که شامل حسابهای متعددی است می‌توان دفاتر متعدد و یا کارتهای متعددی از حساب معین ایجاد نمود.بطور مثال دفتر معین بدهکاران که شامل حساب تفضیلی بدهکاران است و یا حساب معین موجودی نقد و بانک که در آن جهت هر حساب بانکی یک صفحه جداگانه ایجاد می‌گردد.باید توجه داشت که جمع مانده دفاتر معین هر حساب باید با مانده حساب دفتر کل همان حساب برابر باشد .

   فرم دفتر معین عینا مانند دفتر کل است بجز عنوان آن که با دفتر معین مشخص می‌شود. دفاتر معینی که معمولا شرکتها و موسسات نگهداری می‌نمایند  شامل دفاتر معین موجودی نقد و بانک،بدهکاران،اموال و بستانکاران است .


ادامه مطلب...

دفتر کل

893 محمد حسین صفایی 1395/03/23 17:39:33

 

   قبلا گفتیم که قسمتی از کار حسابداری جمع آوری و ثبت و طبقه بندی اطلاعات مالی است . در سند حسابداری اطلاعات مالی جمع آوری می‌شود،در دفاتر روزنامه ثبت می‌گردد و در دفاتر کل و معین در واقع این اطلاعات طبقه بندی می‌شود.دفتر کل دفتری است که حسابها پس از ثبت و طبقه بندی به طور جداگانه در آن نگهداری می‌شود.

  عنوان حساب که در بالای صفحات نام حساب و در صورت داشتن کدینگ شماره کد حساب درج می‌گردد.

  ستون تاریخ که در آن تاریخ ثبت شده در سند حسابداری و دفتر روزنامه که در واقع همان تاریخی است که معامله در آن اتفاق افتاده است درج می‌شود.

   ستون شرح که شرح مختصری از رویدادهای اتفاق افتاده درآن نوشته می‌شود. اکثریت حسابداران به نوشتن "بشرح دفتر روزنامه " کفایت می‌نمایند.


ادامه مطلب...

دفتر روزنامه

1124 محمد حسین صفایی 1395/03/23 17:31:40

  عملیات مالی که با استناد به مدارک و اسناد مثبته در سند حسابداری ثبت گردیده و به تائید تنظیم کننده و مسئولین رسیده است در دفتری بنام دفتر روزنامه ثبت می‌گردد. انتقال و ثبت رویدادهای مالی انجام شده به این دفتر تابع قوانین و مقررات و اصول خاصی است که در ماده 95 قانون مالیات های مستقیم به آن اشاره شده و آئین نامه مذکور در سال 1367 به تصویب رسیده است دفاتر قانونی منجمله دفتر روزنامه می‌بایست توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پلمپ و ثبت و ممهور شود.

  دفتر روزنامه انواع مختلفی دارد که رایجترین آن دفتر روزنامه عمومی است. دردفتر روزنامه عمومی کلیه معاملات و عملیات مالی ثبت می شود. دفاتر روزنامه ای که فقط یک نوع خاص از معاملات و عملیات مالی در آن ثبت می‌شود دفتر روزنامه اختصاصی نام دارد مانند دفاتر روزنامه خرید یا فروش یا پرداختهای نقدی .

   دفتر روزنامه عمومی دو ستون مبلغ دارد که یکی جهت ثبت اقلام بدهکار و دیگری جهت ثبت اقلام بستانکار استفاده می شود و به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر ثبت می‌شود.باید حتما توجه داشت که قبل از شروع سال مالی ،دفاتر در اداره ثبت اسناد و املاک، ثبت و پلمپ و شماره گذاری گردد. در صورتی که بعد از شروع سال مالی این اتفاق بیافتدحتما باید اولین سند ثبت شده بعد از تاریخ پلمپ دفتر ثبت شود وگرنه بدلیل"تقدم ثبت" دفتر توسط دارایی رد خواهد شد .

  در سالهای اولیه شروع به کارم پس از ثبت کلیه رویدادهای مالی در دفاتر مالی یکی از دوستان و بستن حسابها،هنگام ارائه دفاتر به دارایی ، به همین دلیل دفاتر مذکور رد شد زیرا کارپرداز دفاتررا بعلت سهل انگاری در بیستم فروردین ماه پلمپ کرده بود ومن بدون توجه و با اطمینان از پلمپ دفتر قبل از شروع سال مطابق معمول،از دهم فروردین یعنی در واقع ده روز قبل از پلمپ دفتر شروع به ثبت کردم که بعلت تقدم در ثبت دفاتر رد شد.


ادامه مطلب...

درک خصوصیات پیشفرض، خصوصیات پیچیده و خصوصیت ترکیب عنصر

266 رامین علیرضایی 1395/03/15 21:57:28

همانطور که در درسهای گذشته بیان شد Xaml در واقع یک سند Xml می‌باشد که از یک سری عنصر(Element) تشکیل شده است و برخی از عناصر، دربرگیرنده عناصر دیگری می‌باشند که با نام Container شناخته می‌شود.


ادامه مطلب...