• ما از روز شنبه الی چهار شنبه ساعت 9 صبح الی 14 عصر پاسخگوی تماس تلفنی خواهیم بود. خارج از آن از طریق ارسال تیکت با ما در تماس باشید
 • 01154210629

سر فصل ها

نرم افزار فروشگاهی آسانا 3

ورود اطلاعات کالا/خدمات از فایل اکسل

 

در فرم اصلی برنامه آسانا، بر روی بخش "کالا و خدمات" در ریبون کلیک نمایید سپس بر روی دکمه "کالا/خدمات" کلیک نمایید. "مطابق شکل 1"

فرم اصلی-کالا و خدمات

شکل 1

در فرم معرفی کالا/خدمات بر روی دکمه "Excel" کلیک نمایید، سپس گزینه ورود اطلاعات را انتخاب نمایید.

فهرست کالا و خدمات

شکل 2

 1. بر روی دکمه "انتخاب فایل ..." کلیک ،سپس فایل اکسل حاوی اطلاعات کالاها را انتخاب نمایید.
 2. اطلاعات مورد نیاز را بر اساس ستونهای موجود در فایل اکسل انتخاب نمایید
 3. بر روی دکمه "ورود اطلاعات" کلیک نمایید

ورود اطلاعات کالا و خدمات

شکل 3

پس از انتخاب فایل اکسل اطلاعات آن بصورت تصویر "شکل 3" در سه بخش نمایش داده خواهد شد که به شرح زیر می‌باشد.

 1. برگه‌‌(Sheet در اکسل): تمامی برگه‌های حاوی اطلاعات در فایل اکسل انتخابی نمایش داده می‌شود که می‌بایست برگه مورد نظر جهت ورود اطلاعات انتخاب شود.
 2. ستون‌: تمامی ستونهای مربوط به برگه انتخابی از بخش A نمایش داده می‌شود.
 3. داده‌ها: تمامی داده‌های درج شده در فایل بر اساس برگه انتخابی از بخش A نمایش داده می‌شود.

----------------------------

قواعد تنظیم اطلاعات ورودی از اکسل و نحوه نسبت دادن ستونهای اکسل به فیلدهای بخش "کالا/خدمات"

اتصال فیلدها

شکل 4

 1. معرف آیتمهای موجود در نرم افزار هستند. به طور مثال در تصویر فوق فیلدهای معرفی کالا/خدمات در آسانا مثل خدمات، کد، عنوان و ... را نشان می‌دهد. در این جدول می‌بایست مشخص نماییم که ستون متناظر این موجودیتها در فایل انتخابی کدام است. همچنین وجود * بیانگر اجباری بودن درج مقدار می باشد.
 2. در مقابل هر سلول ابزاری برای انتخاب مقدار از فایل منتخب و تعریف ارتباطات وجود دارد که کارکرد هر یک به شرح زیر می باشد:

----------------------------

ellips انتخاب ستون:

با کلیک بر روی این دکمه ستونهای فایل منتخب جهت انتخاب و درج در سلول مانند تصویر زیر به نمایش در خواهد آمد. به طور مثال با انتخاب ستون "ش فاکتور" که نام ستون شماره فاکتور در فایل اکسل انتخابی است و کلیک بر روی دکمه انتخاب، این ستون به عنوان شماره فاکتور از فایل خوانده شده و در شماره فاکتورها درج خواهد شد.

انتخاب ستون

پس از انتخاب ستون، فرم به شکل زیر خواهد بود:

فیلد انتخاب شده

----------------------------

حذف انصراف:

با کلیک بر روی این دکمه مقدار وارد شده در سلول پاک خواهد شد. (کارکردی شبیه به انصراف دارد.)

----------------------------

نگاشتدکمه ارتباط (map) فیلدها:

کاربرد این دکمه برای ایجاد ارتباط بین مقادیر موجود در ستون انتخابی فایل و موجودیتهای برنامه می‌باشد. فرض کنید در اطلاعات اکسل ستونی وجود دارد که مشخص کننده این است که اطلاعات هر سطر مربوط به یک خدمت یا کالا می‌باشد.

داده های اکسل

با توجه به مقادیر متفاوت درج شده در ستون خدمات، این ستون اطلاعات قابل شناسایی برای برنامه نمی‌باشد. از دکمه نگاشت جهت معادل سازی(نگاشت) مقادیر ستون مورد نظر با مقادیر تعریف شده برای برنامه، استفاده می‌کنیم.

مراحل نگاشت(map) اطلاعات برای خدمات:

نگاشت مقادیر

 1. با کلیک بر روی دکمه ellips  ستون مرتبط در فایل را انتخاب نموده و سپس با کلیک بر روی دکمه  نگاشت  می‌بایست ارتباط بین مقادیر ستون و مقادیر برنامه را مشخص نمایید.
 2. کلیه مقادیری که حداقل یک بار در ستون "خدمات" (ستونی که از فایل اکسل در مرحله قبل انتخاب نموده‌اید) درج شده باشند، در منبع نمایش داده می‌شود.
 3. در این بخش با کلیک بر روی گوشه سمت چپ کادر به برنامه می‌گوییم که متناظر با کادر ستون منبع کدام موجودیت در برنامه در نظر گرفته شود. در مثال فوق متناظر کلمات "yes"، "بلی" و "1" را "بلی" در نظر گرفته‌ایم و سایر مقادر را "خیر". به این معنی که هر جا در هنگام ورود اطلاعات برنامه با کلمات "yes"، "بلی" و "1" برخورد کند، تیک از نوع خدمات را فعال می‌کند و در غیر این‌صورت کالای ساخته شده ثبت خواهد شد.
 4. در نهایت با کلیک بر روی دکمه تایید، تغییرات این جدول را ذخیره کنید.

با کلیک بر روی دکمه "ورود اطلاعات" تنظیمات و نگاشتها بررسی شده و در صورت صحت تنظیمات، عملیات ورود اطلاعات انجام خواهد شد.


دیدگاه جدید

Captcha

کلمات کلیدی


excel   اکسل   خدمات   کالا