• ما از روز شنبه الی چهار شنبه ساعت 9 صبح الی 14 عصر پاسخگوی تماس تلفنی خواهیم بود. خارج از آن از طریق ارسال تیکت با ما در تماس باشید
  • 01154210629

سر فصل ها

نرم افزار فروشگاهی آسانا 3

ورود اطلاعات از آسانا2

 

می‌توانید اطلاعات ثبت شده در آسانا2 را وارد آسانا3 نمایید، مراحل ورود اطلاعات از آسانا2 بصورت زیر می‌باشد.

الف) تهیه فایل پشتیبان در آسانا2

ب) اجرای فرم ورود اطلاعات از آسانا2: ریبون پرونده -> ابزار -> ورود اطلاعات از آسنا2

ورود اطلاعات از آسانا2


بخش‌های مشخص شده در تصویر فوق به شرح زیر می‌باشد.

1- انتخاب فایل پشتیبان تهیه شده در آسانا2

2- اجرای عملیات ورود اطلاعات

*ورود اطلاعات از آسانا2 را قبل از ثبت هرگونه اطلاعات در آسانا3 انجام دهید. در هنگام ورود اطلاعات از آسانا2 تمامی اطلاعات جاری ثبت شده در آسانا3 حذف خواهند شد.

*تا پایان انجام عملیات ورود اطلاعات از آسانا2 صبر نمایید و از بستن و توقف اجرای برنامه خودداری نمایید


دیدگاه جدید

Captcha