• ما از روز شنبه الی چهار شنبه ساعت 9 صبح الی 14 عصر پاسخگوی تماس تلفنی خواهیم بود. خارج از آن از طریق ارسال تیکت با ما در تماس باشید
  • 01154210629

سر فصل ها

نرم افزار فروشگاهی آسانا 3

عناوین و پانویس فاکتور

 

به کمک این بخش می‌توانید عنوان انواع فاکتور را بر اساس فهرست تعیین شده انتخاب نمایید، همچنین می‌توانید برای فاکتور فروش و پیش‌فاکتور پانویس اختصاصی پیش‌فرض انتخاب نمایید. جهت دسترسی به این بخش مسیر زیر را طی نمایید.

ریبون اطلاعات پایه -> تنظیمات عمومی -> عناوین و پانویس فاکتور

تنظیمات عناوین و پانویس فاکتور


بخش‌های مشخص شده در تصویر فوق به شرح زیر می‌باشد.

1- فاکتور فروش، فهرست عنوان‌ها: "صورت حساب فروش کالا و خدمات"، "صورت حساب فروش کالا"، "صورت حساب فروش خدمات"، "صورت حساب فروش"، "صورت حساب خدمات"، "فاکتور فروش کالا و خدمات"، "صورت حساب"، "فاکتور فروش کالا"، "فاکتور فروش خدمات"، "فاکتور فروش"، "فاکتور خدمات"، "حواله انبار"، "Invoice" و "فاتورة"

2- پیش فاکتور فروش، فهرست عنوان‌ها: "پیش فاکتور"، "پیش فاکتور فروش"، "پیش فاکتور فروش کالا"، "پیش فاکتور فروش خدمات"، "پیش فاکتور فروش کالا و خدمات"، "پیشنهاد قیمت"، "Performa Invoice"و "Draft Invoice"

3- مرجوعی فروش، فهرست عنوان‌ها: "مرجوعی فروش" و "برگشت از فروش"

4- فاکتور خرید، فهرست عنوان‌ها: "فاکتور خرید"، "صورت حساب خرید"، "صورت حساب خرید کالا و خدمات" و "رسید انبار"

5- برگشت از خرید، فهرست عنوان‌ها: "برگشت از خرید" و "مرجوعی خرید"

6- پانویس فاکتور فروش، مطلبی را که می‌خواهید در انتهای چاپ فاکتور فروش درج نمایید در این بخش وارد کنید.

7- پانویس پیش فاکتور، مطلبی را که می‌خواهید در انتهای چاپ پیش فاکتور درج نمایید در این بخش وارد کنید.

8- ثبت و ذخیره تنظیمات وارد شده


دیدگاه جدید

Captcha