• ما از روز شنبه الی چهار شنبه ساعت 9 صبح الی 14 عصر پاسخگوی تماس تلفنی خواهیم بود. خارج از آن از طریق ارسال تیکت با ما در تماس باشید
  • 01154210629

سر فصل ها

نرم افزار فروشگاهی آسانا 3

اطلاعات پایه - ابتدای دوره
  • ثبت حساب ابتدای دوره

ثبت حساب ابتدای دوره

 

جهت ثبت وضعیت و مقدار حساب طرف حساب‌ها، صندوق و بانک می‌توانید برای هرکدام از آنها یک برگه ابتدای دوره ثبت نمایید.جهت ثبت ابتدای دوره مسیر زیر را طی نمایید.

ریبون اطلاعات پایه -> ابتدای دوره حساب‌ها

مسیر ثبت ابتدای دوره


برگه ثبت ابتدای دوره

بخش‌های مشخص شده در تصویر فوق به شرح زیر می‌باشد.

1- تاریخ، زمان انتقال وجه انجام شده

2- شماره عطف، شماره قابل ارجاع در ساختار ثبت یا سیستم دیگر

3- نوع طرف حساب، بر اساس انواع حساب در آسانا گزینه شخص یا بانک و صندوق را انتخاب نمایید

4- طرف حساب، با توجه به انتخاب نوع حساب می‌توانید از فرم جستجو حساب مورد نظر را انتخاب نمایید

5- ماهیت حساب، بر اساس مانده حساب مشخص نمایید که بدهکار یا بستانکار می‌باشد

6- مبلغ

7- شرح، جمله یا عبارتی که علت ماهیت حساب و مبلغ را یادآوری کند

8- ثبت، جهت ثبت تغییرات یا ایجاد برگه جدید انتقال وجه

*برگه ابتدای دوره از بخش‌های "گزارش اشخاص" و" گزارش موجودی نقد و بانگ" در دسترس و قابل ویرایش می‌باشد

*در صورت درخواست ثبت مجدد ابتدای دوره برای یک حساب، در صورت تایید برگه صادره با مقادیر جدید ویرایش خواهد شد


دیدگاه جدید

Captcha