به زبان ساده حسابدار کیست و حسابداری چیست؟

استفاده کنندگان داخلی اطلاعات مالی چه کسانی هستند؟ افراد و سازمان‌ها و نهادهایی هستند که در مورد اطلاعات مالی یک موسسه تجاری و یا تولیدی قضاوت می‌کنند و بر اساس آن تصمیم گیری‌هایی می‌کنند. مثلا صاحبان و یا مدیران هر مجموعه علاقمندند جهت بهبود روند کسب سود و یا کاهش روند...