میثاق‌ها و اصول محدودکننده

میثاق‌ها و اصول محدودکننده با توجه به مفروضات و اصول حسابداری که قبلا در باره آن شرح داده شد، این اصول و فرضیات همیشه و در تمامی موارد قابل اجرا نمی‎باشد و جهت اجرای آن یک سری محدودیت‌هایی وجود دارد که تا اندازه‌ای این اصول را تعدیل می‌نماید که اصول...